Поздравления Председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова


Тел.  +375 17 322 51 42,
e-mail  info@science.by